Dự án thi công kết cấu thép trung tâm thương mại tại Campuchia

Dự án trung tâm thương mại Naga

  • Nghành nghề: trung tâm thương mại
  • Địa điểm: Campuchia
  • Nhà thầu kết cấu thép: Công ty cổ phần Việt Mỹ
  • Quy mô: 18.000m2, khối lượng 1450 tấn

Xây dựng nhà khung thép uy tín Vietmysteel