Dự án thi công nhà xưởng Linh Xuân

Thông tin dự án

  • Tên dự án: Dự án thiết kế thi công nhà xưởng nhà máy giấy Linh Xuân / Design and construction project of Linh Xuan paper factory factory
  • Quy mô thực hiện: 1.953m2 – Implementation scale: 1.953m2
  • Địa điểm: 34 đường số 9, Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức – Location: 34 Street No. 9, Linh Xuan Ward, Thu Duc City

Hình ảnh thự tế dự án