Packer Asun sealing technology VN

Nghành nghề: Cơ khí

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Packer Asun sealing technology Viêt Nam

Quy mô thực hiện: 8.000 m2, khối lượng 250 tấn.

Tổng thầu: Công ty Cổ phần Việt Mỹ

Gọi ngay