Cách nghiệm thu nhà xưởng đạt chuẩn

Nghiệm thu nhà xưởng là một quá trình quan trọng đối với bất kỳ dự án xây dựng nhà xưởng nào. Việc thực hiện nghiệm thu đúng quy trình không chỉ đảm bảo rằng công trình đã hoàn thành theo yêu cầu mà còn đảm bảo tính an toàn và sử dụng hiệu quả của nhà xưởng. Trong bài viết này, Hãy cùng đội ngũ kỹ sư của VMSTEEL tìm hiểu về cách thực hiện nghiệm thu nhà xưởng một cách đúng quy trình và những yếu tố quan trọng cần xem xét trong quá trình này.

Nghiệm thu xây dựng nhà xưởng

Nghiệm thu xây dựng nhà xưởng là gì?

Nghiệm thu xây dựng nhà xưởng là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính hoàn thiện của một công trình xây dựng nhà xưởng sau khi hoàn thành. Quá trình này bao gồm kiểm tra các thành phần cấu trúc, hệ thống kỹ thuật, và các yếu tố liên quan để đảm bảo rằng công trình đáp ứng các yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn an toàn, và các quy định pháp lý liên quan. Nghiệm thu xây dựng nhà xưởng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, chất lượng và hiệu quả sử dụng của công trình sau khi hoàn thành.

Thực hiện nghiệm thu công trình là một quy trình vô cùng quan trọng và cần thiết cho mọi công trình xây dựng. Nó không chỉ đảm bảo sự an toàn và chất lượng của công trình, mà còn phản ánh cam kết ban đầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư. Quá trình này bao gồm việc tuân thủ hợp đồng xây dựng đã ký kết trước đó và thực hiện theo quy trình xây dựng đã được định sẵn.

Nguyên tắc nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng.

Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng là quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Căn cứ pháp lý: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Tính khách quan, trung thực: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện một cách khách quan, trung thực, không thiên vị.
 • Tính toàn diện: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện trên tất cả các hạng mục công trình, bao gồm kết cấu, vật liệu, thiết bị,…
 • Tính kỹ thuật: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, các nguyên tắc nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng được quy định tại Điều 103 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

 • Căn cứ pháp lý: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về xây dựng, bao gồm:
  • Luật Xây dựng năm 2014;
  • Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xây dựng;
  • Thông tư 10/2019/TT-BXD quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;
  • Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về xây dựng có liên quan.
 • Tính khách quan, trung thực: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện một cách khách quan, trung thực, không thiên vị. Các thành viên tham gia nghiệm thu phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công trình xây dựng.
 • Tính toàn diện: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện trên tất cả các hạng mục công trình, bao gồm kết cấu, vật liệu, thiết bị,…
 • Tính kỹ thuật: Nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Các bước thực hiện nghiệm thu xây dựng nhà xưởng.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng được thực hiện theo các bước sau:

 1. Kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công: Các thành viên tham gia nghiệm thu kiểm tra hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công để xác định tính phù hợp của công trình với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
 2. Kiểm tra thực tế công trình: Các thành viên tham gia nghiệm thu kiểm tra thực tế công trình để xác định chất lượng thi công của công trình.
 3. Đánh giá kết quả nghiệm thu: Các thành viên tham gia nghiệm thu đánh giá kết quả nghiệm thu dựa trên các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 4. Lập biên bản nghiệm thu: Biên bản nghiệm thu phải được lập thành 02 bản, có chữ ký của các bên tham gia nghiệm thu.

Kết quả nghiệm thu công trình xây dựng nhà xưởng có thể là:

 • Chấp thuận nghiệm thu: Công trình được nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
 • Không chấp thuận nghiệm thu: Công trình chưa đạt yêu cầu kỹ thuật và cần phải sửa chữa, khắc phục trước khi được nghiệm thu.

Trong trường hợp công trình không được nghiệm thu, chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp để khắc phục những tồn tại, đảm bảo công trình đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi được nghiệm thu lại.

Nguyện thu xây dựng nhà xưởng gồm những gì?.

Nghiệm thu công việc xây dựng nhà xưởng:

Trong bước này cơ quan chức năng sẽ thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng như công tác đất, cốt thép, cốt pha và tùy vào tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định.

 • Kiểm tra hệ thống chống đỡ tạm, giàn giáo và các giải pháp để bảo đảm an toàn.
  Kiểm tra hiện trạng về đối tượng nghiệm thu.
 • Kiểm tra các kết quả thử nghiệm và thực hiện đo lường để xác định chất lượng công trình và khối lượng của công trình.
 • Đánh giá kết quả công việc, chất lượng đối với từng công việc xây dựng
 • Lập bản vẽ hoàn công
 • Đối chiếu các kết quả và so sánh những kết quả trên với thiết kế được kiểm duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng…

Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp:

 • Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường
 • Kiểm tra các biên bản nghiệm thu công việc, cấu kiện có liên quan.
 • Khi công trình nhà xưởng nghiệm thu có chất lượng đạt yêu cầu thiết kế được duyệt, được chấp thuận sử dụng, bảo đảm các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất và hồ sơ nghiệm thu đã được cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng có biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu.

Nghiệm thu hoàn thành công trình nhà xưởng:

Trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan chuyên ngành để có các văn bản nghiệm thu.
Với các hạng mục phụ như nhà xe, tường rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, … chủ đầu tư và các bên liên quan chủ động kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu.
Chủ đầu tư phải kiểm tra thành phần các bên tham gia nghiệm thu.
 • Trong mọi biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ tên cụ thể của các tổ chức đã tham gia nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Nghiệm thu công trình nhà xưởng là một trong những giai đoạn cần thiết khi tiến hành xây dựng. Hy vọng với những thông tin được cung cấp từ bài viết trên sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các bước nghiệm thu công trình hiện nay, tối ưu hóa được hồ sơ nghiệm thu đúng đủ và nhanh chóng nhất.