Báo giá xà gồ

Cập nhật báo giá xà gồ C, Z mới nhất 2023. Mọi nhu cầu về yêu cầu báo giá vui lòng liên hệ ngay cho Vietmysteel để được cập nhất báo giá giá các loại xà gồ chất lượng cao nhanh và chính xác nhất.

Báo giá xà gồ

Bảng báo giá xà gồ C đen

Quy các xà gồ

Trọng lượng

(Kg/mét dài)

Đơn giá

(VNĐ/mét dài)

C40x80x15x1.5mm 2.12 27.984
C40x80x15x1.6mm 2.26 29.832
C40x80x15x1.8mm 2.54 33.581
C40x80x15x2.0mm 2.83 37.303
C40x80x15x2.3mm 3.25 42.900
C40x80x15x2.5mm 3.54 46.728
C40x80x15x2.8mm 3.96 52.272
C40x80x15x3.0mm 4.24 55.968
C100x50x15x1.5mm 2.59 34.188
C100x50x15x1.6mm 2.76 36.472
C100x50x15x1.8mm 3.11 41.026
C100x50x15x2.0mm 3.45 45.593
C100x50x15x2.3mm 3.97 52.430
C100x50x15x2.5mm 4.32 26.984
C100x50x15x2.8mm 4.84 63.822
C100x50x15x3.0mm 5.15 68.389
C120x50x20x1.5mm 2.83 37.356
Báo giá xà gồ C đen
Báo giá xà gồ C đen
Quy các xà gồ

Trọng lượng

(Kg/met dài)

Đơn giá

(VNĐ/met dài)

C120x50x20x1.5mm 3.02 39.864
C120x50x20x1.8mm 3.4 44.880
C120x50x20x2.0mm 3.77 49.764
C120x50x20x2.3mm 4.34 57.288
C120x50x20x2.5mm 4.71 62.172
C120x50x20x2.8mm 5.28 69.696
C120x50x20x3.0mm 5.65 74.580
C125x50x20x1.5mm 3 39.600
C125x50x20x1.6mm 3.2 42.240
C125x50x20x1.8mm 3.6 47.520
C125x50x20x2.0mm 4 52.800
C125x50x20x2.3mm 4.6 60.720
C125x50x20x2.5mm 5 66.000
C125x50x20x2.8mm 5.6 73.920
C125x50x20x3.0mm 6 79.200
C150x50x20x1.5mm 3.3 43.520
C150x50x20x1.6mm 3.52 46.422
C150x50x20x1.8mm 3.96 52.224
C150x50x20x2.0mm 4.4 58.027
C150x50x20x2.3mm 5.06 66.731
C150x50x20x2.5mm 5.5 72.534
C150x50x20x2.8mm 6.15 81.238
C150x50x20x3.0mm 6.59 87.041
C175x50x20x1.5mm 3.59 47.388
C175x50x20x1.6mm 3.83 50.547
C175x50x20x1.8mm 4.31 56.866
C175x50x20x2.0mm 4.79 63.184
C175x50x20x2.3mm 5.5 72.662
C175x50x20x2.5mm 5.98 78.980
C175x50x20x2.8mm 6.7 88.458
C175x50x20x3.0mm 7.18 94.776
C180x50x20x1.6mm 3.89 51.348
C180x50x20x1.8mm 4.38 57.767
C180x50x20x2.0mm 4.86 64.185 
C180x50x20x2.3 5.59  87.813
C180x50x20x2.5mm 6.08  80.231
C180x50x20x2.8mm 6.81  89.859
C180x50x20x3.0mm 7.29  69.278

Báo giá xà gồ C mạ kẽm

Quy cách xà gồ C Độ dày  ly
1,5 1,8 2,0 2,4
C 40×80 Giá xà gồ C mạ kẽm
28,000 33,000 36,000  
C 50×100 36,000 42,000 46,000 61,000
C 50×125 40,000 46,000 52,000 66,000
C 50×150 45,000 52,500 59,000 76,000
C 150×65 55,000 64,000 70,000 87,000
C 180×50 49,000 60,000 66,000 87,000
C 180×65 58,000 71,000 78,000 94,000
C 200×50 54,000 64,000 82,000 92,000
C 200×65 61,000 75,000 88,000 100,000
C 65×250   84,000 96,000 114,000

Lưu ý: Bảng báo giá xà gồ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá của sản phẩm không cố định, có thể thay đổi tùy vào nhà phân phối và thời điểm. Nếu quý khách có nhu cầu tham khảo và mua sản phẩm, vui lòng liên hệ qua Hotline: 0975.725.709 sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho khách hàng 24/24h

Bảng tra quy cách và trọng lượng xà gồ C

Bảng tra quy cách và trọng lượng xà gồ C

Quy cách Độ dày (mm)
1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8 3,0
C80x40x50 2.17 2.31 2.58 2.86 3.13 3.26 3.4 3.53 3.93 4.19
C100x50x15 2.64 2.81 3.15 3.49 3.82 3.99 4.15 4.32 4.81 5.13
C120x50x15 2.87 3.06 3.43 3.8 4.17 4.35 4.53 4.71 5.25 5.6
C150x50x20 3.34 3.56 4 4.43 4.86 5.07 5.28 5.5 6.13 6.55
C150x65x20 3.7 3.94 4.42 4.9 5.37 5.61 5.85 6.08 6.79 7.25
C180x50x20 3.7 3.94 4.42 4.9 5.37 5.61 5.85 6.08 6.79 7.25
C180x65x20 4.05 4.32 4.84 5.37 5.89 6.15 6.41 6.67 7.45 7.96
C200x50x20 3.93 4.19 4.7 5.21 5.72 5.97 6.22 6.48 7.23 7.72
C200x65x20 4.29 4.57 5.13 5.68 6.24 6.51 6.79 7.07 7.89 8.43
C250x65x20 4.87 5.19 5.83 6.47 7.1 7.42 7.73 8.05 8.99 9.61
C250x75x20 5.11 5.45 6.12 6.78 7.45 7.78 8.11 8.44 9.43 10.08
C300x75x20 5.7 6.07 6.82 7.57 8.31 8.68 9.05 9.42 10.52 11.26
C300x85x20 5.93 6.33 7.1 7.88 8.66 9.04 9.43 9.81 10.96 11.73
C300x100x25 6.41 6.83 7.67 8.51 9.35 9.76 10.18 10.6 11.84 12.67

Bảng báo giá xà gồ Z đen

STT QUY CÁCH

TRỌNG LƯỢNG

(Kg/mét dài)

ĐƠN GIÁ

(Vnđ/mét dài)

1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            34,452
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            36,749
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            41,342
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            45,936
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                            52,826
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                            57,420
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                            64,310
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                            68,904
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            38,280
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            40,832
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            45,936
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            51,040
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                            58,696
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                            63,800
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                            71,456
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                            76,560
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            42,240
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            45,056
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            50,688
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                            56,320
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                            64,768
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                            70,400
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                            78,848
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                            84,480
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            41,580
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            44,352
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            49,896
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                            55,440
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                            63,756
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                            69,300
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                            77,616
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                            83,160
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            47,520
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            50,688
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                            57,024
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                            63,360
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                            72,864
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                            79,200
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                            88,704
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                            95,040
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            50,160
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                            53,504
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                            60,192
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                            66,880
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                            76,912
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                            83,600
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                            93,632
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          100,320
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                            57,156
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                            64,301
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                            71,445
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                            82,162
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                            89,306
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          100,023
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          107,168
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                            59,664
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                            67,122
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                            74,580
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                            85,767
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                            93,225
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          104,412
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          125,294
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                            62,964
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                            70,835
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                            78,705
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                            90,511
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                            98,381
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          110,187
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          118,058
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                            67,980
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                            76,478
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                            84,975
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                            97,721
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          106,219
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          118,965
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          127,463
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                            71,280
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                            80,190
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                            89,100
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          102,465
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          111,375
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          124,740
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          133,650
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                            76,164
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                            85,685
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                            95,205
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          109,486
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          119,006
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          133,287
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          142,808
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                            79,596
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                            89,546
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                            99,495
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          114,419
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          124,369
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          139,293
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          149,243
Báo giá xà gồ Z

Báo giá zà gồ Z mạ kẽm

STT QUY CÁCH

TRỌNG LƯỢNG

(Kg/mét dài)

ĐƠN GIÁ

(Vnđ/mét dài)

1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656

Lưu ý: Bảng báo giá xà gồ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá của sản phẩm không cố định, có thể thay đổi tùy vào nhà phân phối và thời điểm. Nếu quý khách có nhu cầu tham khảo và mua sản phẩm, vui lòng liên hệ qua Hotline: 0975.725.709 sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho khách hàng 24/24h.

Bảng tra quy cách và trọng lượng xà gồ Z

Như chúng ta đã nói biết thì xà gồ Z thường được sử dụng nhiều cho những công trình và các hạng mục có diện tích lớn. Chính vì vậy mà loại sản phẩm này cũng sẽ cần đảm bảo về quy cách và các kích thước tương ứng như sau:

Quy cách Độ dày (mm)
1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.8 3 3.2
Z150 x 50 x 56 x 20 3.309 3.971 4.412 4.853 5.073 5.515 6.176 6.618 7.059
Z150 x 62 x 68 x 20 3.591 4.31 4.789 5.267 5.507 5.986 6.704 7.183 7.662
Z150 x 72 x 78 x 20 3.827 4.592 5.103 5.613 5.868 6.378 7.144 7.654 8.164
Z160 x 72 x 78 x 20 3.945 4.734 5.26 5.785 6.048 6.574 7.363 7.889 8.415
Z180 x 52 x 58 x 20 3.709 4.451 4.946 5.44 5.687 6.182 6.924 7.418 7.913
Z180 x 62 x 68 x 20 3.945 4.734 5.26 5.785 6.048 6.574 7.363 7.889 8.415
Z200 x 52 x 58 x 20 3.945 4.734 5.26 5.785 6.048 6.574 7.363 7.889 8.415
Z200 x 62 x 68 x 20 4.18 5.016 5.574 6.131 6.41 6.967 7.803 8.36 8.918
Z200 x 72 x 78 x 20 4.416 5.299 5.888 6.476 6.771 7.359 8.243 8.831 9.42
Z240 x 72 x 78 x 20 4.887 5.864 6.516 7.167 7.493 8.144 9.122 9.773 10.425
Z250 x 62 x 68 x 20 4.769 5.723 6.359 6.994 7.312 7.948 8.902 9.538 10.174
Z250 x 65 x 70 x 20 4.828 5.793 6.437 7.081 7.403 8.046 9.012 9.656 10.299
Z250 x 72 x 78 x 20 5.004 6.005 6.673 7.34 7.673 8.341 9.342 10.009 10.676
Z300 x 62 x 68 x 20 5.358 6.429 7.144 7.858 8.215 8.929 10.001 10.715 11.43
Z300 x 72 x 78 x 20 5.593 6.712 7.458 8.203 8.576 9.322 10.441 11.186 11.932
Z300 x 82 x 88 x 20 5.829 6.994 7.772 8.549 8.937 9.714 10.88 11.657 12.434

Xà gồ là gì.?.

Trong tiếng anh xà gồ chính là Purlin – một loại cấu kiện bằng thép mang lại tác dụng tạo ra liên kết với hệ vì kèo để có thể đỡ hệ mái hoặc đỡ tôn đứng bao quanh.
 • Xà gồ thường được phân loại dựa trên các loại vật liệu và hình dạng của chúng. Những dòng sản phẩm khác nhau sẽ được sử dụng trong các mục đích khác nhau, trong đó bao gồm hỗ trợ cấu trúc của bức tường hoặc sàn nhà. Loại vật liệu này rất quan trọng vì nếu không sử dụng nó, chúng ta sẽ không thể nào có thể lợp ngói hay bất kỳ loại vật liệu gì khác lên mái nhà.
 • Thông thường ta hay gặp hai dòng sản phẩm chính là xà gồ thép C và xà gồ thép Z bởi các đặc tính rất dễ gia công chế tạo cũng như có khả năng chịu lực tốt và cực kỳ dễ dàng vận chuyển tháo lắp. Dòng sản phẩm này thường được mạ thêm lớp kẽm để chống lại sự ăn mòn từ môi trường bên ngoài.

Các loại xà gồ phổ biến hiện nay

 • Nếu xét về các cấu tạo thì xà gồ hiện nay gồm 2 loại chính là làm từ gỗ và từ thép. Tuy nhiên ngày nay phần lớn người tiêu dùng sử dụng xà gồ thép vì nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn so với xà gồ gỗ. Chính vì vậy mà khi nói đến loại vật này người ta thường hiểu đây là xà gồ thép
 • Xà gồ thép trên thị trường hiện nay có các loại theo hình dạng phổ biến nha như hình chữ C, hình Z và xà gồ U.

Cần lưu ý gì khi thi công xà gồ.?.

 • Chú ý đến trọng lượng mái: cần thiết kế xà gồ phù hợp với trọng lượng của tấm lợp mái (nên sử dụng ố lượng lớn xà gồ cho tấm lợp nặng, đối với tấm lợp mái nhẹ thì bạn nên dùng ít và thưa xà gồ hơn để tiết kiệm chi phí).
 • Xà gồ phải được cân đối theo tỷ lệ là 1/32 giữa kích thước chiều dài so với độ sâu, các ốp ván gỗ và những tấm kim loại được sử dụng cho tường hay mái cần phải có sự phù hợp tương ứng so với chiều dài cũng như lực tải trọng của các loại xà gồ mái.
 • Khoảng cách giữa các loại vật liệu xà gồ tường đối với xà gồ mái thường sẽ là từ 4 đến 6 fit (tương ứng với từ 1,2 cho đến 1,8 mét).
 • Tấm lợp mái cần phải được dùng như một lớp màng chắn gió cùng với hệ thống được giằng ngang bên dưới.
 • Thanh treo cần phải được trang bị cho toàn bộ diện tích chóp mái và phải được cân bằng tương ứng đối với phía đối diện của các chóp mái.
 • Để gia tăng độ cứng ngang cũng như sự vững chắc thì đòn của đỉnh mái cần phải được gắn chặt với nhau ở những vị trí khác nằm dọc theo chiều dài của chúng.
 • Việc lựa chọn vật liệu xà gồ cần phải xem xét theo yêu cầu của từng loại công trình để có thể sử dụng hợp lý nhất.
Công ty cổ phần VMSTEEL
 • Hotline: 0975.725.709
 • Website: www.vietmysteel.com
 • Email: cskh.vietmysteel@gmail.com
 • Factory 1: Số 612, Nguyễn Thị My, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.
 • Factory 2: Đường Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 • Factory 3: Đường DT 824, ấp Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.