TCVN 9362:2012 Tổng quan và chi tiết

TCVN 9362:2012 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán, thiết kế nền nhà và công trình, nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn cho công trình trong quá trình sử dụng.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan và chi tiết về TCVN 9362 bao gồm:

 • Tổng quan về TCVN 9362 năm 2012
 • Một số điểm cần lưu ý trong TCVN 9362-2012
 • Tải xuống tài liệu PDF TCVN 9362:2012 Miễn Phí mới nhất.

TCVN 9376 2012

TCVN 9362:2012 là gì?.

TCVN 9362-2012 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thiết kế nền nhà và công trình. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán, thiết kế nền nhà và công trình, nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn cho công trình trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại công trình xây dựng, bao gồm nhà ở, công trình công cộng, công trình công nghiệp,…

TCVN 9362-2012 bao gồm các nội dung chính sau:

 • Phân loại đất nền

 • Xác định tải trọng tác động lên nền móng

 • Tính toán nền móng

 • Thiết kế nền móng

 • Kiểm tra độ bền vững của nền móng

Tiêu chuẩn này là cơ sở để các kỹ sư, nhà thầu xây dựng thực hiện thiết kế nền móng cho các công trình xây dựng, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình.

Một số lưu ý về TCVN 9362:2012

 • Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế nền nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,… Do đó, các nhà thiết kế, thi công, nghiệm thu nền nhà và công trình cần lưu ý đến các đặc điểm của từng loại công trình để áp dụng tiêu chuẩn một cách phù hợp.
 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán, thiết kế, thi công và nghiệm thu nền nhà và công trình. Các nhà thiết kế, thi công, nghiệm thu nền nhà và công trình cần nắm vững các yêu cầu của tiêu chuẩn để thực hiện công việc một cách hiệu quả và an toàn.
 • Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của TCXD 45:1978. Do đó, các nhà thiết kế, thi công, nghiệm thu nền nhà và công trình cần lưu ý đến các điểm khác biệt giữa hai tiêu chuẩn để tránh nhầm lẫn.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể về từng nội dung của TCVN 9362 – 2012

 • Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế nền nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,…
 • Tài liệu viện dẫn: Tiêu chuẩn này viện dẫn các tiêu chuẩn sau:
 • TCVN 7361:1993 – Đất xây dựng – Phân loại theo chỉ tiêu cơ lý.
 • TCVN 7793:1995 – Đất xây dựng – Phân loại theo chỉ tiêu cơ lý cho mục đích thiết kế nền móng.
 • TCVN 8258:2010 – Đất xây dựng – Xác định độ sụt.
 • TCVN 9376:2012 – Đất xây dựng – Xác định áp lực thấm.
 • TCVN 10377:2014 – Đất xây dựng – Xác định độ nén lún.
 • TCVN 10378:2014 – Đất xây dựng – Xác định độ bền nén một trục.
 • TCVN 10379:2014 – Đất xây dựng – Xác định độ bền cắt một trục.
 • TCVN 10380:2014 – Đất xây dựng – Xác định độ bền uốn một trục.
 • TCVN 10381:2014 – Đất xây dựng – Xác định độ bền nén một trục và uốn một trục
 • Thuật ngữ và định nghĩa: Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa về các thuật ngữ liên quan đến nền nhà và công trình. Các nhà thiết kế, thi công, nghiệm thu nền nhà và công trình cần nắm vững các định nghĩa này để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nền nhà và công trình

Tiêu chuẩn này quy định các yếu tố ảnh hưởng đến nền nhà và công trình, bao gồm:
 • Loại công trình.
 • Kích thước và trọng lượng công trình,
 • Điều kiện địa chất khu vực xây dựng.
 • Đặc điểm của nền đất.
 • Tác động của môi trường

Các phương pháp tính toán nền nhà và công trình.

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp tính toán nền nhà và công trình, bao gồm:
 • Phương pháp tính toán theo cường độ
 • Phương pháp tính toán theo biến dạng

Các yêu cầu về thiết kế nền nhà và công trình:

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế nền nhà và công trình, bao gồm:
 • Lựa chọn loại nền.
 • Tính toán kích thước và vật liệu nền.
 • Thiết kế móng.

Các yêu cầu về thi công nền nhà và công trình:

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công nền nhà và công trình, bao gồm:

 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Thi công lớp đệm
 • Thi công lớp móng

Các yêu cầu về nghiệm thu nền nhà và công trình:

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về nghiệm thu nền nhà và công trình, bao gồm:
 • Kiểm tra chất lượng vật liệu
 • Kiểm tra kích thước và chất lượng thi công
 • Kiểm tra độ lún và độ nghiêng

Một số hỏi - đáp về TCVN 9362:2012

Mục đích của TCVN 9362-2012 là giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

TCVN 9362:2012 bao gồm các yêu cầu sau:

 • Sự cam kết của lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện
 • Đo lường, phân tích, đánh giá
 • Cải tiến

TCVN 9362:2012 áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ khách hàng.

Việc áp dụng TCVN 9362:2012 mang lại các lợi ích sau:

 • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức
 • Tăng cường năng lực cạnh tranh

Các bước áp dụng TCVN 9362:2012 bao gồm:

 • Tìm hiểu và hiểu rõ yêu cầu của TCVN 9362:2012
 • Xác định các điểm cần cải thiện
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện
 • Đo lường, phân tích, đánh giá
 • Cải tiến

Các nguồn lực cần thiết để áp dụng TCVN 9362:2012 bao gồm:

 • Nguồn lực tài chính
 • Nguồn lực con người
 • Nguồn lực vật chất

Các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ định có thẩm quyền cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng theo TCVN 9362:2012.

Có thể áp dụng TCVN 9362:2012 kết hợp với các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,…

TCVN 9362:2012 là một tiêu chuẩn quốc gia quan trọng, giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Tải xuống file PDF TCVN 9362:2012 Miễn Phí cập nhật mới nhất