Cổng trục

Tổng hợp bài viết chia sẻ về lĩnh vực  cổng trục và các thiết bị nâng hạ khác từ A đến Z. Được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm thực tế của VMSTEEL trong hàng trăm dự án, giúp bạn có được những góc nhìn khách quan, thực tế nhất.

Trang chủ << Blog << Cầu trục

Khái niệm cổng trục.

Cổng trục (Tiếng anh là Gantry Crane) là thiết bị có chức năng nâng hạ và di chuyển hàng hóa, thiết bị nặng trong nhà máy, các cảng tàu hoặc khu vực ngoài trời… là một biến thể của cầu trục. Sự di chuyển của cổng trục là trên ray đặt trên mặt nền bê tông.

Cổng trục còn được gọi là cổng trục chữ A. Có lẽ chúng có tên gọi này là do hình dáng giống như một chiếc cổng ra vào có hai chân đứng hình chữ A và xà ngang vắt qua, cổng trục có khả năng hoạt động linh hoạt trong phạm vi ray di chuyển và khẩu độ cần.

Tổng hợp bài viết mới nhất về cổng trục
Cổng trục là gì?.
Cổng trục là gì

Cổng trục là thiết bị có chức năng nâng, hạ và di chuyển hàng hóa, vật liệu thường được tập kết tại các điểm chứa

Cấu tạo dầm cổng trục - cầu trục
Cấu tạo dầm cổng trục

Dầm cổng trục – cầu trục Dầm cổng trục – dầm cầu trục là gì? Dầm cầu trục – cổng trục là bộ phận chính